introduktion

Projektet Arbejdets mening startede i 2017 med at lave heldags Fortidsværksteder (gruppeinterviews) med folk fra 12 forskellige faggrupper. 128 personer har deltaget som repræsenterer mere end 5000 år erhvervserfaring.

Resultatet af værkstederne forligger nu i form af bogen Arbejdet forstået baglæns.

Erfaringer fra 40 års arbejdsliv. Forlaget Frydenlund, 2019. Her fortæller deltagerne om, hvad der har været godt og skidt i deres arbejdsliv, hvordan de oplever overgangen fra arbejds- til seniorliv og hvilket pensionistliv de lever i dagen. Bogen prøver at besvare spørgsmålet om sammenhængen mellem arbejdsliv og seniorliv.