Et fortidsværksted:

Hvorfor?

Formål:

At skabe et frigjort refleksionsrum for en gruppe seniorer, og at lære af fortiden.

Mål:

Målet kan være at en gruppe ønsker at lære sig selv og hinanden bedre at kende via deres arbejdserfaringer. Det kan være en gruppe faglige seniorer, en gruppe kolleger fra en tidligere arbejdsplads eller lignende.

Målet kan også være at udarbejde en rapport eller en bog, som vi gjorde med bogen ”Arbejdet forstået baglæns”: den beskriver arbejdslivet, sådan som 128 seniorer oplevede det gennem de sidste ca. 40 år.

Hvordan?

Forberedelse:

Fortæl deltagerne på forhånd kort om, hvad et fortidsværksted er.

Gør det klart, at deltagelse er frivillig, og at deltagerne ikke behøver forberede sig særligt meget, idet de skal fortælle om noget, de allerede selv har oplevet.

Styrken ved et fortidsværksted er netop, at deltagerne fortæller frit fra deres egne erfaringer. I løbet af dagen inspirerer de hinanden og fordyber deres historier og forskellige fælles temaer.

De lyttende deltagere må gerne spørge ind til historierne for at forstå eller få uddybet noget, men man kritiserer ikke og går ikke i diskussion.

Hvis deltagerne forbereder sig for meget til værkstedet, mister man spontanitet og risikerer, at nogle har deres egen dagsorden, som de forsøger at ”sælge” til de andre.

Deltagere:

En gruppe på 10-12 seniorer er en fin gruppestørrelse. Her er nok dynamik til at få mange aspekter belyst.

Man kan godt invitere nogle seniorer, der arbejder på deltid eller på anden måde er knyttet lidt til arbejdsmarkedet.

Ledelse af processen

Hvis målet er at lære sig selv og gruppen at kende uden at udarbejde et skriftligt resultat, kan man nøjes med to mødeledere.

Man kan i det tilfælde lave en kort afslutningsrunde med gruppen og bede hver enkelt om at formulere to-tre ord, som udtryk for, hvad de enkelte deltagere tager med sig fra dagen. Og dermed er processen slut og målet for dagen nået.

Hvis målet med værkstedet er at udarbejde et skriftligt resultat (en rapport, bog eller lignende) er det en mere tidkrævende proces, og det vil være ideelt at have tre mødeledere.

De tre roller for mødelederne er:

En styrer processen: introducerer og leder gruppen gennem dagen.

En skriver referat i løbet af dagen. Det kan være en god støtte i en efterfølgende skriveproces.

En samler op: sætter individuelle post it op på væggen, grupperer individuelle udsagn, skaber fælles temaer og konkluderer ud fra en pointgivning ifht vigtighed.

Temaerne visualiseres ved at gruppere de individuelle post-it på en væg under en overskrift f eks: god ledelse, gode relationer, meningsfyldt arbejde, egen indflydelse på arbejdet. Man afslutter med at opliste temaerne fra dagen og bede deltagerne give points til de temaer de hver især synes er de vigtigst for dem. Det kan gøres f eks på en flip over.

Sådan gjorde vi for de 12 fortidsværksteder og faggruppernes skemaer kan ses i bogen.

Vi tre forfattere udbyder, tilrettelægger og gennemfører fortidsværksteder for organisationer som for eksempel fagforeninger, seniorklubber og pensionerede ledere og medarbejdere. Vi gør det som to eller tre mødeledere, med eller uden rapport.

Men vi mener også, at en gruppe selv kan gennemføre dem ud fra denne opskrift her på hjemmesiden.

Praktiske ting

Man skal bruge dette til dagen:

Et lokale, hvor man kan sidde 10-12 personer ved borde i U-form. Lidt afsætningsborde kan være praktiske til kaffe, papirer og lignende.

To flip-overs til den afsluttende afstemning

Store post-it og halvstore post-it – de skal kunne læses af alle. Skriv kun få ord på hver.

God vægplads til post its – det giver fælles overblik i løbet af processen.

Tid:

Brug en hel dag – og sørg for at gruppen har ro til sin proces hele dagen.