Hvad er resultaterne af Fortidsværkstederne?

Beretningerne fra de 12 fortidsværksteder viser en klar retning i deltagernes erfaringer:

Gode kolleger og relationer, mulighederne for at udvikle sig fagligt og have stor kontrol over egne arbejdsforhold oplevede alle som en forudsætning for, at deres arbejde var meningsfyldt.

Dårlig ledelse var klart dominerende som det mest negative aspekt ved arbejdslivet. Nogle grupper kunne værne sig mod dårlig ledelse gennem solidaritet og selvstændighed i arbejdet, andre led under dårlig ledelse i form af ledernes inkompetence eller vilkårlige adfærd og beslutninger. God ledelse var efterspurgt, men relativt sjælden.

Ledelsesformerne ændrede sig i perioden: i starten var der tale om høj grad af mening og egen kontrol over arbejdet. Her var tale om dialog og ledelse. I slutningen af perioden var der tale om mindre dialog, mindre egen indflydelse og mere styring fra ledelsessystemet.

Danskerne er måske stadig et lykkeligt folk, men på arbejdspladserne er tilfredsheden og oplevelsen af mening gennem de sidste ca 20 år af perioden blevet udhulet ganske betydeligt på grund af dårlig ledelse.

De fleste deltagere var glade for at forlade arbejdet, selv om mange havde været glade for det. Seniorlivet gav frihed for de fleste, men nogle savnede den struktur for dagliglivet, som arbejdet havde givet.

Mange gav udtryk for, at det var vigtigt selv at vælge tidspunktet for at forlade arbejdet, og historierne viste, at en god afslutning var en vigtig forudsætning for at skabe et godt seniorliv. Et par skræmmende eksempler viste, at det kunne være næsten traumatisk at blive tvunget til at gå på pension.

Bogen indeholder gennem sine historier et væld af inspirationer til både ledere og medarbejdere, og opstiller en række råd til, hvordan kommende generationer kan forberede et godt seniorliv. Et godt arbejdsliv er en forudsætning for et senere seniorliv.